השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
בר עמית גרפולוג מומחה

  זיוף חתימה

  חתימה היא הגושפנקא שלנו לגבי תוכנם של מסמכים רשמיים, שעוברים תחת ידינו לאישורנו. מבחינה גרפולוגית, החתימה מהווה מעין טביעת אצבע גרפית של בעל החתימה. טביעת אצבע היא פיזיולוגית, חד פעמית ובלתי ניתנת לזיוף. החתימה היא אמנם לא D.N.A כרומוזומלי, אך גם אותה, קשה מאוד לזייף. מעצם חשיבותן של החתימות כמאשרות הסכמים משמעותיים, רבים מנסים לזייף אותן. בדיוק לנקודה זו נכנסים הגרפולוגים המשפטיים, שלהם ההשכלה המתאימה, הידע המקצועי, הכלים הטכנולוגים הנדרשים והניסיון, המאפשר לגלות זיופי חתימות.

  איך נגלה אם התבצע זיוף חתימה?

  על מנת לגלות האם חתימה מסוימת היא למעשה תוצר של מעשה זיוף, על הגרפולוג לבצע תהליך השוואה דקדקני, בין החתימה שבמחלוקת לבין חתימות וודאיות של האדם, אשר לו מיוחסת החתימה השנויה במחלוקת. בתהליך הבדיקה, הגרפולוג בוחן פרמטרים גרפיים רבים במספר מישורים של בדיקה. הגרפולוג בוחן את מכלול מאפייני הכתב, ותר אחר הסימנים הסמויים, שאינם גלויים לעינו של האדם הפשוט או המזייף. בשביל לבחון סימנים גרפיים אלו, הגרפולוג עושה שימוש בהגדלות משמעותיות ובכלי עזר טכנולוגיים, כדוגמת מיקרוסקופ דיגיטלי ותאורות באורכי גל שונים.

  האדם ההדיוט מסוגל לקלוט בעיניו ממאפייני הצורה הבולטים של החתימה. בהתאמה, את מאפייני הצורה הכלליים יחסית קל לשנות או לחקות. עם זאת, הגרפולוג בוחן לעומקם מאפיינים גרפיים, שהם תוצר של תהליכים לא מודעים ולא רצוניים של הכותב, ולפיכך קשה מאוד אם לא בלתי אפשרי כלל לשנותם באופן מודע, לזייפם או לחקותם. מאפיינים כדוגמת: מאפייני התנועה, איכויות הקו הייחודיות והייחס הפרופורציונאלי, שבין חלקי החתימה השונים.

  סוגים של זיוף חתימה

  אנשים מנסים לזייף חתימות, של אחרים או את חתימתם הם, בצורות שונות. עם זאת, קיימים סוגי זיוף חתימה שכיחים. להלן אציג את הבולטים שבהם:

  • זיוף סתמי או זיוף אקראי. בזיוף זה, אין באמת קשר צורני בין החתימה המזויפת לבין זו האותנטית. לרוב, המזייף פשוט כותב את שם בעל החתימה מושא הזיוף. לעיתים, המזייף מוסיף מעין שרבוט בשילוב לשם הפרטי ו/או לשם המשפחה של אותו האדם. לעיתים, נמצא שרבוט בלבד. במקרים אחרים תמצא אות כלשהי, המייצגת את שמו של בעל החתימה, מושא הזיוף, בתוספת נקודה או שרבוט כזה או אחר וכד'.
  • זיוף חופשי או זיוף על-פי מודל. במקרים בהם נמצא את סוג הזיוף הזה, לרוב המזייף מכיר את חתימתו של מושא הזיוף. לעיתים, יש באמתחתו מסמכים, שעל גביהם נחזית החתימה אותה הוא מעוניין לחקות. לפיכך, הוא מנסה ללמוד אותה, להתאמן על דרך כתיבתה ולחקות אותה צורנית באופן, הדומה ביותר לחתימה האותנטית. ככל שהחתימה המקורית פשוטה צורנית, הזיוף עשוי להצטייר בצורה חופשית, ולהיראות בסה"כ טבעי. עם זאת, גרפולוג מקצועי ובעל ניסיון, ידע לזהות את מאפייני הזיוף עצמם, כמו גם את ההבדלים, שבין החתימה המזויפת לבין חתימותיו הוודאיות של האדם, אשר את חתימתו ניסו לחקות.
  • זיוף חתימה בדרך של העתק הדבק (copy paste). הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת בקלות לבצע זיוף מעין זה. אדם המעוניין לעשות שימוש בחתימה של אדם אחר, יכול בימינו פשוט לסרוק או לצלם מסמך עליו נחזית אותה חתימה, ולאחר מכן "לשתול" אותה על גבי מסמך חדש. תהליך זיוף זה, לרוב, נחשף כאשר לפתע צצים שני מסמכים בעלי חתימה זהה, קרי חופפת. יש לזכור שבן האנוש לא יכול לחולל פעמים חתימה זהה לחלוטין. חתימותיו של האדם הן תמיד וריאציה טבעית מעט שונה של חתימותיו הקודמות ושל אלו הבאות לאחר מכן. במקרים מסוימים ניתן לזהות, מסביב לחתימה "המודבקת", רקע בצבע מעט שונה. גילוי רקע זה מסייע להוכיח, כי החתימה לא נחתמה, באופן טבעי, ישירות על המסמך, עליו היא נחזית.
  • זיוף עצמי. בסוג זיוף חתימה זה, האדם מנסה באופן מודע לשנות את הרגלי הכתיבה שלו, ולהתרחק צורנית מצורתה של חתימתו הטבעית. האדם מזייף את חתימתו שלו, על מנת שיוכל לנסות ולהתכחש אליה בעתיד. "לעלות" על סוג זיוף זה יכול להיות מורכב. עם זאת, עד כמה שהאדם ינסה להתרחק מדפוס חתימתו הטבעית, אותם מאפייני כתב סמויים ולא מודעים, שצוינו בתחילת מאמר זה, מוטמעים כה חזק בכתב ידו של האדם, כך שלרוב הם נשארים. כמו כן, המחקר בתחום הזיוף העצמי, מצא מה הם המאפיינים הגרפיים השכיחים, שיימצאו במעשה זיוף עצמי, ואיפה הגרפולוג יוכל לאתר אותם בחתימה המזויפת.

  זיוף חתימה על מסמך

  זיוף חתימה על מסמך

  חתימתו של הפרט היא אישית ומהווה מעין טביעת אצבע גרפית ייחודית של החותם אותה. מבחינה פרקטית החתימה מייצגת ומגלמת את אישורו האישי של החותם לגבי פרטיו האישיים, המופיעים על גבי מסמכים שונים, ובנוסף היא יכולה להוות אישור לגבי התחייבויות מגוונות המסוכמות בהסכמים עליהם החותם מתחייב. אנו נדרשים לחתום על לא מעט טפסים ומסמכים בחיינו. עם אותם מסמכים נמנים: ערבויות, שטרי חוב, משכנתאות, המחאות וכן חוזי שכר דירה, חוזים עסקיים בין חברות ועוד. בשל משמעותה של החתימה כמייצגת אישור של אדם ספציפי ולא אחר, זיוף חתימה על מסמך מהווה דרך להטיל אחריות או התחייבות כספית על אדם אחר או להבדיל להתנער מאחריות אישית. גילוי זיוף חתימה על מסמך אינו דבר פשוט וקשה מאוד לעשות זאת ללא ידע מקצועי מעמיק ורחב. ענף הגרפולוגיה המשפטית עוסק בין היתר בגילוי זיוף חתימה על מסמך בשיטות ובכלים מתקדמים.

  האם ניתן לגלות זיוף חתימה על מסמך באופן עצמאי?

  גילוי זיוף חתימה על מסמך אינו פשוט כלל. אנשים יכולים לחשוד באופן אינטואיטיבי כי מדובר בחתימה מזויפת, ובמקרים מסוימים אפילו לעמוד על כך באופן נחרץ. עם זאת, במירב המקרים הדבר לא יספיק על מנת להוכיח זיוף חתימה על מסמך בדרגת ביטחון מספקת ובדרך המקובלת בבתי המשפט בישראל. גרפולוג משפטי עושה שימוש בידע לימודי נרחב, בספרות מקצועית ובניסיון רב בניתוח כתב היד, אשר כולל בחינת הרבה פרמטרים שנבדקים מעבר לצורת החתימה הכללית. גם כאשר חתימות נחזות צורנית כמאוד שונות לכאורה אחת מהשנייה או להבדיל כמאוד דומות צורנית, על מנת להכריע האם אותו האדם חתם אותן או שמא לאו, הגרפולוג המשפטי מעמיק במאפיינים, אותם החותם מותיר על דף הנייר באופן בלתי מודע ולא נשלט. מאפיינים אלו הם בעלי המשקל הסגולי הכבד או המשמעותי ביותר, שיכריע האם חתימה מסוימת מזויפת או שמא לא. מאפיינים כתנועה, שטף, קצב, לחץ, איכויות קו כדוגמת עובי קו, שבירות בקו, נקודות וחִירוצִים בקו, הדבקות ותיקונים בקו. על מנת לבחון את כל אלו על הגרפולוג המומחה להיעזר בכלים מתקדמים כמיקרוסקופ דיגיטלי ותאורות באורכי גל שונים. בנוסף, הגרפולוג בוחן לעומק את היחס הפרופורציונאלי, שבין חלקי החתימה השונים, ומשווה אותו בין החתימות השונות. מאפייני הצורה הכלליים כמו גם מאפייני הארגון של החתימה יותר קלים לשליטה, לזיוף ולחיקוי, ולפיכך המשקל הסגולי שלהם, בגיבוש המסקנה ובתהליך אימות החתימה, משמעותי הרבה פחות.

  בחירת גרפולוג לזיהוי זיוף חתימה

  כשמתגלה לאדם כי חתימתו זויפה או להבדיל חתימת אביו או אימו, צפוי כי הוא ירגיש כי האדמה כמו נשמטה תחת רגליו. על מנת להתמודד עם המצב המתסכל חשוב לבחור בגרפולוג מוסמך, מקצועי ומומחה  בגרפולוגיה המשפטית.  מומלץ לבחור בגרפולוג בעל ניסיון רב בזיהוי ואימות כתבי יד וחתימות, גרפולוג הרשום ברשימת המומחים של בתי המשפט, אחד הממונה מטעמם ובעל ניסיון בעמידה בחקירות נגדיות. אם בעבר ההתייחסות לגרפולוגיה הייתה כאל תחום השייך לאבחון האישיותי בלבד, היום כבר אין עוררין על כך שחוות דעת גרפולוגית לגבי זיוף חתימה על מסמך היא קבילה לחלוטין בבית המשפט.

  חלק הארי מעבודתו של המכון לגרפולוגיה אותו בר עמית מנהל, ותחום המומחיות עליו ניתן הדגש, הוא הגרפולוגיה בשירות המשפט. בר עמית בעל ידע רחב בתחום וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים.

  זיוף חתימה

   צריך יעוץ מקצועי?

   השאירו פרטים פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   מכון בר עמית

   תחומי ההתמחות שלנו

   למה לפנות לייעוץ גרפולוגי?

   הגרפולוגיה היא מדע שמנתח את כתב היד של האדם ומבצע השקה בין מאפייני הכתב לבין אישיותו של האדם הכותב. אי…

   המשך קריאה
   החשיבות של יצירת קשר עם גרפולוג משפט

   המתעניין הלא מקצועי לא תמיד יצליח להבין מה הקשר בין שני תחומים מרתקים אלו לכשתעצמם – משפט וגרפולוגיה. גרפולוג משפט…

   המשך קריאה
   איך בוחנים את המחיר עבור אבחון גרפולוגי?

   אין זה פשוט להבין או להעריך מה יהיה המחיר של שירות מקצועי איכותי, אשר יבוצע על ידי מומחים בתחומים ייחודיים,…

   המשך קריאה
   גרפולוג מומחה לכל מצב

   זיהוי כתבי יד ואימות חתימות של אנשים הוא נושא מורכב, הנכנס תחת "המטרייה" המקצועית של גרפולוגיה משפטית. הגרפולוג יכול להציע…

   המשך קריאה
   חברות שיווק אינטרנטי חברות שיווק אינטרנטי